רכיבים פונקציונליים לעומת רכיבי מחלקה בתגובה

ישנם בעיקר שני מרכיבים ב- React:

 • רכיבים פונקציונליים
 • רכיבי כיתה

רכיבים פונקציונליים

 • רכיבים פונקציונליים הם פונקציות JavaScript בסיסיות. אלה בדרך כלל פונקציות חץ, אך ניתן ליצור אותן גם בעזרת functionמילת המפתח הרגילה .
 • לפעמים מכונים רכיבים "מטומטמים" או "חסרי מדינה" מכיוון שהם פשוט מקבלים נתונים ומציגים אותם בצורה כלשהי; כלומר הם אחראים בעיקר על ביצוע ממשק המשתמש.
 • componentDidMountלא ניתן להשתמש בשיטות מחזור חיי תגובה (למשל ) ברכיבים פונקציונליים.
 • אין שיטת עיבוד המשמשת ברכיבים פונקציונליים.
 • אלה אחראים בעיקר לממשק המשתמש והם בדרך כלל מצגת בלבד (למשל, רכיב כפתור).
 • רכיבים פונקציונליים יכולים לקבל אביזרים ולהשתמש בהם.
 • יש להעדיף רכיבים פונקציונליים אם אינך צריך להשתמש במצב תגובה.
import React from "react"; const Person = props => ( 

Hello, {props.name}

); export default Person;

רכיבי כיתה

 • רכיבי הכיתה משתמשים בכיתה ES6 ומרחיבים את Componentהכיתה ב- React.
 • מכונה לפעמים רכיבים "חכמים" או "סטאטיים" מכיוון שהם נוטים ליישם היגיון ומצב.
 • ניתן להשתמש בשיטות מחזור חיי תגובה בתוך רכיבי הכיתה (לדוגמא componentDidMount).
 • אתה מעביר אביזרים לרכיבי כיתה וגישה אליהם באמצעות this.props
import React, { Component } from "react"; class Person extends Component { constructor(props){ super(props); this.state = { myState: true; } } render() { return ( 

Hello Person

); } } export default Person;

עוד מידע

 • רכיבי תגובה
 • רכיבים פונקציונליים לעומת כיתתיים
 • רכיבים פונקציונליים חסרי-מדינה בתגובה
 • מצב ומחזור חיים