אורך מערך JavaScript הוסבר

length הוא מאפיין של מערכים ב- JavaScript המחזיר או מגדיר את מספר האלמנטים במערך נתון.

lengthניתן להחזיר את המאפיין של מערך כך.

let desserts = ["Cake", "Pie", "Brownies"]; console.log(desserts.length); // 3

באמצעות מפעיל ההקצאה, בשילוב עם lengthהמאפיין, ניתן להגדיר את מספר האלמנטים במערך שכזה.

let cars = ["Saab", "BMW", "Volvo"]; cars.length = 2; console.log(cars.length); // 2

מידע נוסף על מערכים:

שיטת isArray ()

Array.isArray()השיטה מחזירה trueאם חפץ הוא מערך, falseאם הוא לא.

תחביר:

Array.isArray(obj)

פרמטרים:

obj האובייקט שיש לבדוק.

קישור MDN | קישור MSDN

דוגמאות:

// all following calls return true Array.isArray([]); Array.isArray([1]); Array.isArray(new Array()); // Little known fact: Array.prototype itself is an array: Array.isArray(Array.prototype); // all following calls return false Array.isArray(); Array.isArray({}); Array.isArray(null); Array.isArray(undefined); Array.isArray(17); Array.isArray('Array'); Array.isArray(true); Array.isArray(false); Array.isArray({ __proto__: Array.prototype });

Array.prototype.forEach

שיטת המערך 'forEach' משמשת לאיטור דרך כל פריט במערך. השיטה נקראת על מערך האובייקט ומועברת פונקציה הנקראת על כל פריט במערך.

var arr = [1, 2, 3, 4, 5]; arr.forEach(number => console.log(number * 2)); // 2 // 4 // 6 // 8 // 10

פונקציית ההתקשרות יכולה גם לקחת פרמטר שני של אינדקס למקרה שתצטרכו להפנות לאינדקס של הפריט הנוכחי במערך.

var arr = [1, 2, 3, 4, 5]; arr.forEach((number, i) => console.log(`${number} is at index ${i}`)); // '1 is at index 0' // '2 is at index 1' // '3 is at index 2' // '4 is at index 3' // '5 is at index 4'

קריאה נוספת על מערכים:

array.prototype.filter

array.prototype.reduce