עקרונות תכנות מונחים עצמים בג'אווה: מושגי OOP למתחילים

תכנות מונחה עצמים מציע דרך בת קיימא לכתוב קוד ספגטי. זה מאפשר לך לצרף תוכניות כסדרה של תיקונים.

פול גרהם

יסודות תכנות מונחה עצמים

תכנות מונחה עצמים הוא פרדיגמת תכנות בה הכל מיוצג כאובייקט.

אובייקטים מעבירים מסרים זה לזה. כל אובייקט מחליט מה לעשות עם הודעה שהתקבלה. OOP מתמקד במצבים ובהתנהגויות של כל אובייקט.

מהם חפצים?

אובייקט הוא ישות שיש לה מצבים והתנהגויות.

למשל, כלב, חתול ורכב. לשם המחשה, לכלב יש מצבים כמו גיל, צבע, שם והתנהגויות כמו אכילה, שינה וריצה.

המדינה מספרת לנו איך האובייקט נראה או אילו תכונות יש לו.

ההתנהגות מספרת לנו מה האובייקט עושה.

אנו יכולים לייצג כלב עולם אמיתי בתוכנית כאובייקט תוכנה על ידי הגדרת מצביו והתנהגויותיו.

אובייקטים של תוכנה הם הייצוג האמיתי של אובייקטים בעולם האמיתי. זיכרון מוקצה בזיכרון RAM בכל יצירת אובייקט לוגי.

אובייקט מופנה גם למופע של מחלקה. מייצב כיתה פירושו אותו דבר כמו יצירת אובייקט.

הדבר החשוב שיש לזכור בעת יצירת אובייקט הוא: סוג הייחוס צריך להיות מאותו סוג או סוג סופר מסוג האובייקט. נראה מהו סוג הפניה בהמשך מאמר זה.

מהן שיעורים?

מחלקה היא תבנית או שרטוט שממנו נוצרים אובייקטים.

תארו לעצמכם שיעור כחותך עוגיות וחפצים כעוגיות.

מחלקות מגדירות מצבים כמשתנים למשל והתנהגויות כשיטות מופע.

משתני מופע מכונים גם משתני חבר.

השיעורים אינם צורכים מקום.

כדי לתת לך מושג על כיתות ואובייקטים, בוא ניצור מחלקת חתולים המייצגת מצבים והתנהגויות של חתול בעולם האמיתי.

public class Cat { /* Instance variables: states of Cat */ String name; int age; String color; String breed; /* Instance methods: behaviors of Cat */ void sleep(){ System.out.println("Sleeping"); } void play(){ System.out.println("Playing"); } void feed(){ System.out.println("Eating"); } }

כעת הגדרנו בהצלחה תבנית עבור חתול. נניח שיש לנו שני חתולים בשם ת'ור ורמבו.

איך נוכל להגדיר אותם בתוכנית שלנו?

ראשית, עלינו ליצור שני אובייקטים ממעמד החתול.

public class Main { public static void main(String[] args) { Cat thor = new Cat(); Cat rambo = new Cat(); } }

לאחר מכן נגדיר את מצביהם והתנהגויותיהם.

public class Main { public static void main(String[] args) { /* Creating objects */ Cat thor = new Cat(); Cat rambo = new Cat(); /* Defining Thor cat */ thor.name = "Thor"; thor.age = 3; thor.breed = "Russian Blue"; thor.color = "Brown"; thor.sleep(); /* Defining Rambo cat */ rambo.name = "Rambo"; rambo.age = 4; rambo.breed = "Maine Coon"; rambo.color = "Brown"; rambo.play(); } }

כמו דוגמאות הקוד לעיל, אנו יכולים להגדיר את המחלקה שלנו, לייצר אותה (ליצור אובייקטים) ולציין את המצבים וההתנהגויות לאובייקטים אלה.

כעת, כיסינו את היסודות של תכנות מונחה עצמים. בואו נעבור לעקרונות של תכנות מונחה עצמים.

עקרונות של תכנות מונחה עצמים

אלה ארבעת העקרונות העיקריים של פרדיגמת התכנות מונחה האובייקטים. הבנתם חיונית כדי להפוך למתכנת מצליח.

 1. כימוס
 2. יְרוּשָׁה
 3. הַפשָׁטָה
 4. רב צורתיות

עכשיו בואו נסתכל על כל אחד בפירוט רב יותר.

כימוס

אנקפסולציה היא תהליך של עטיפת קוד ונתונים יחד ליחידה אחת.

זה בדיוק כמו כמוסה המכילה תערובת של מספר תרופות, והיא טכניקה המסייעת לשמור על משתני מופעים מוגנים.

ניתן להשיג זאת באמצעות privateמשתני גישה שלא ניתן לגשת אליהם מחוץ למחלקה. על מנת לגשת למדינות פרטיות בבטחה, עלינו לספק שיטות ציבוריות וקבוצות. (ב- Java, שיטות אלה צריכות לעמוד בתקני שמות JavaBeans.)

נניח שיש חנות תקליטים שמוכרת אלבומי מוסיקה של אמנים שונים ושומר מלאי שמנהל אותם.

אם אתה מסתכל על איור 4, StockKeeperהמחלקה יכולה לגשת Albumישירות למצבי Albumהמחלקה כפי שמצבי המעמד מוגדרים public.

מה אם שומר המניות יוצר אלבום ומגדיר מצבים לערכים שליליים? זה יכול להיעשות בכוונה או שלא בכוונה על ידי שומר מניות.

לשם המחשה, בואו נראה תוכנית ג'אווה לדוגמא המסבירה את התרשים וההצהרה לעיל.

כיתת אלבומים:

public class Album { public String name; public String artist; public double price; public int numberOfCopies; public void sellCopies(){ if(numberOfCopies > 0){ numberOfCopies--; System.out.println("One album has sold!"); } else{ System.out.println("No more albums available!"); } } public void orderCopies(int num){ numberOfCopies += num; } }

מחלקת StockKeeper:

public class StockKeeper { public String name; public StockKeeper(String name){ this.name = name; } public void manageAlbum(Album album, String name, String artist, double price, int numberOfCopies){ /* Defining states and behaviors for album */ album.name = name; album.artist = artist; album.price = price; album.numberOfCopies = numberOfCopies; /* Printing album details */ System.out.println("Album managed by :"+ this.name); System.out.println("Album details::::::::::"); System.out.println("Album name : " + album.name); System.out.println("Album artist : " + album.artist); System.out.println("Album price : " + album.price); System.out.println("Album number of copies : " + album.numberOfCopies); } }

כיתה עיקרית:

public class Main { public static void main(String[] args) { StockKeeper johnDoe = new StockKeeper("John Doe"); /* Stock keeper creates album and assigns negative values for price and number of copies available */ johnDoe.manageAlbum(new Album(), "Slippery When Wet", "Bon Jovi", -1000.00, -50); } }

תְפוּקָה:

Album managed by :John Doe Album details:::::::::: Album name : Slippery When Wet Album artist : Bon Jovi Album price : -1000.0 Album number of copies : -50

מחיר האלבום ומספר העותקים לא יכולים להיות ערכים שליליים. כיצד אנו יכולים להימנע ממצב זה? זה המקום בו אנו משתמשים בקפסולה.

בתרחיש זה, אנו יכולים לחסום את מחזיק המניות בהקצאת ערכים שליליים. אם הם ינסו להקצות ערכים שליליים למחיר האלבום ולמספר העותקים, נקצה אותם כ- 0.0 ו- 0.

כיתת אלבומים:

public class Album { private String name; private String artist; private double price; private int numberOfCopies; public void sellCopies(){ if(numberOfCopies > 0){ numberOfCopies--; System.out.println("One album has sold!"); } else{ System.out.println("No more albums available!"); } } public void orderCopies(int num){ numberOfCopies += num; } public String getName() { return name; } public void setName(String name) { this.name = name; } public String getArtist() { return artist; } public void setArtist(String artist) { this.artist = artist; } public double getPrice() { return price; } public void setPrice(double price) { if(price > 0) { this.price = price; } else { this.price = 0.0; } } public int getNumberOfCopies() { return numberOfCopies; } public void setNumberOfCopies(int numberOfCopies) { if(numberOfCopies > 0) { this.numberOfCopies = numberOfCopies; } else { this.numberOfCopies = 0; } } }

מחלקת StockKeeper:

public class StockKeeper { private String name; StockKeeper(String name){ setName(name); } public void manageAlbum(Album album, String name, String artist, double price, int numberOfCopies){ /* Defining states and behaviors for album */ album.setName(name); album.setArtist(artist); album.setPrice(price); album.setNumberOfCopies(numberOfCopies); /* Printing album details */ System.out.println("Album managed by :"+ getName()); System.out.println("Album details::::::::::"); System.out.println("Album name : " + album.getName()); System.out.println("Album artist : " + album.getArtist()); System.out.println("Album price : " + album.getPrice()); System.out.println("Album number of copies : " + album.getNumberOfCopies()); } public String getName() { return name; } public void setName(String name) { this.name = name; } }

כיתה עיקרית:

public class Main { public static void main(String[] args) { StockKeeper johnDoe = new StockKeeper("John Doe"); /* Stock keeper creates album and assigns negative values for price and number of copies available */ johnDoe.manageAlbum(new Album(), "Slippery When Wet", "Bon Jovi", -1000.00, -50); } }

תְפוּקָה:

Album managed by :John Doe Album details:::::::::: Album name : Slippery When Wet Album artist : Bon Jovi Album price : 0.0 Album number of copies : 0

With encapsulation, we’ve blocked our stock keeper from assigning negative values, meaning we have control over the data.

Advantages of encapsulation in Java

 1. We can make a class read-only or write-only: for a read-only class, we should provide only a getter method. For a write-only class, we should provide only a setter method.
 2. Control over the data: we can control the data by providing logic to setter methods, just like we restricted the stock keeper from assigning negative values in the above example.
 3. Data hiding: other classes can’t access private members of a class directly.

Inheritance

Let’s say that the record shop we discussed above also sells Blu-ray movies.

As you can see in the above diagram, there are many common states and behaviors (common code) between Album and Movie.

When implementing this class diagram into code, are you going to write (or copy & paste) the entire code for Movie? If you do, you are repeating yourself. How can you avoid code duplication?

This is where we use inheritance.

Inheritance is a mechanism in which one object acquires all the states and behaviors of a parent object.

Inheritance uses a parent-child relationship (IS-A relationship).

So what exactly is inherited?

Visibility/access modifiers impact what gets inherited from one class to another.

In Java, as a rule of thumb we make instance variables private and instance methods public .

In this case, we can safely say that the following are inherited:

 1. public instance methods.
 2. private instance variables (private instance variables can be accessed only through public getter and setter methods).

Types of Inheritance in Java

There are five types of inheritance in Java. They are single, multilevel, hierarchical, multiple, and hybrid.

Class allows single, multilevel and hierarchical inheritances. Interface allows multiple and hybrid inheritances.

A class can extend only one class however it can implement any number of interfaces. An interface can extend more than one interfaces.

Relationships

I. IS-A relationship

An IS-A relationship refers to inheritance or implementation.

a. Generalization

Generalization uses an IS-A relationship from a specialization class to generalization class.

II. HAS-A relationship

An instance of one class HAS-A reference to an instance of another class.

a. Aggregation

In this relationship, the existence of class A and B are not dependent on each other.

For this aggregation part, we going to see an example of the Student class and the ContactInfo class.

class ContactInfo { private String homeAddress; private String emailAddress; private int telephoneNumber; //12025550156 } public class Student { private String name; private int age; private int grade; private ContactInfo contactInfo;//Student HAS-A ContactInfo public void study() { System.out.println("Study"); } }

Student HAS-A ContactInfo. ContactInfo can be used in other places – for example, a company's Employee class can also use this ContactInfo class. So Student can exist without ContactInfo and ContactInfo can exist without Student . This type of relationship is known as aggregation.

b. Composition

In this relationship, class B can not exist without class A – but class A can exist without class B.

To give you an idea about composition, let's see an example of the Student class and the StudentId class.

class StudentId { private String idNumber;//A-123456789 private String bloodGroup; private String accountNumber; } public class Student { private String name; private int age; private int grade; private StudentId studentId;//Student HAS-A StudentId public void study() { System.out.println("Study"); } }

Student HAS-A StudentId. Student can exist without StudentId but StudentId can not exist without Student. This type of relationship is known as composition.

Now, let’s back to our previous record shop example that we discussed above.

We can implement this diagram in Java to avoid code duplication.

Advantages of inheritance

 1. Code reuse: the child class inherits all instance members of the parent class.
 2. You have more flexibility to change code: changing code in place is enough.
 3. You can use polymorphism: method overriding requires IS-A relationship.

Abstraction

Abstraction is a process of hiding the implementation details and showing only functionality to the user.

A common example of abstraction is that pressing the accelerator will increase the speed of a car. But the driver doesn’t know how pressing the accelerator increases the speed – they don't have to know that.

Technically abstract means something incomplete or to be completed later.

In Java, we can achieve abstraction in two ways: abstract class (0 to 100%) and interface (100%).

The keyword abstract can be applied to classes and methods. abstract and final or static can never be together.

I. Abstract class

An abstract class is one that contains the keyword abstract.

Abstract classes can’t be instantiated (can’t create objects of abstract classes). They can have constructors, static methods, and final methods.

II. Abstract methods

An abstract method is one that contains the keyword abstract.

An abstract method doesn’t have implementation (no method body and ends up with a semi colon). It shouldn’t be marked as private.

III. Abstract class and Abstract methods

 • If at least one abstract method exists inside a class then the whole class should be abstract.
 • We can have an abstract class with no abstract methods.
 • We can have any number of abstract as well as non-abstract methods inside an abstract class at the same time.
 • The first concrete sub class of an abstract class must provide implementation to all abstract methods.
 • If this doesn't happen, then the sub class also should be marked as abstract.

In a real world scenario, the implementation will be provided by someone who is unknown to end users. Users don’t know the implementation class and the actual implementation.

Let’s consider an example of abstract concept usage.

abstract class Shape { public abstract void draw(); } class Circle extends Shape{ public void draw() { System.out.println("Circle!"); } } public class Test { public static void main(String[] args) { Shape circle = new Circle(); circle.draw(); } }

When do we want to mark a class as abstract?

 1. To force sub classes to implement abstract methods.
 2. To stop having actual objects of that class.
 3. To keep having a class reference.
 4. To retain common class code.

Interface

An interface is a blueprint of a class.

An interface is 100% abstract. No constructors are allowed here. It represents an IS-A relationship.

NOTE: Interfaces only define required methods. We can not retain common code.

An interface can have only abstract methods, not concrete methods. By default, interface methods are public and abstract. So inside the interface, we don’t need to specify public and abstract.

So when a class implements an interface’s method without specifying the access level of that method, the compiler will throw an error stating “Cannot reduce the visibility of the inherited method from interface”. So that implemented method’s access level must be set to public.

By default, interface variables are public, static and final.

For instance:

interface Runnable { int a = 10; //similar to: public static final int a = 10; void run(); //similar to: public abstract void run(); } public class InterfaceChecker implements Runnable{ public static void main(String[] args) { Runnable.a = 5;//The final field Runnable.a cannot be assigned. } }

Let’s see an example that explains the interface concept:

interface Drawable { void draw(); } class Circle implements Drawable{ public void draw() { System.out.println("Circle!"); } } public class InterfaceChecker { public static void main(String[] args) { Drawable circle = new Circle(); circle.draw(); } }

Default and Static methods in Interfaces

Usually we implement interface methods in a separate class. Let’s say we are required to add a new method in an interface. Then we must implement that method in that separate class, too.

To overcome this issue Java 8 introduced default and static methods that implement methods inside an interface, unlike abstract methods.

 • Default method
public interface DefaultInterface { void sleep(); default void run() { System.out.println("I'm running!"); } } public class InterfaceCheckers implements DefaultInterface{ public void sleep() { System.out.println("Sleeping..."); } public static void main(String[] args) { InterfaceCheckers checker = new InterfaceCheckers(); checker.run(); checker.sleep(); } } /* Output: I'm running! Sleeping... */
 • Static method

Similar to static methods of classes, we can call them by their interface’s name.

public interface DefaultInterface { void sleep(); static void run() { System.out.println("I'm running!"); } } public class InterfaceCheckers implements DefaultInterface{ public void sleep() { System.out.println("Sleeping..."); } public static void main(String[] args) { InterfaceCheckers checker = new InterfaceCheckers(); DefaultInterface.run(); checker.sleep(); } } /* Output: I'm running! Sleeping... */
 • Marker interface

It’s an empty interface. For instance, Serializable, Cloneable, and Remote interfaces.

public interface Serializable { //No fields or methods }

Advantages of interfaces

 • They help us use multiple inheritance in Java.
 • They provide abstraction.
 • They provide loose coupling: objects are independent from one another.

When do we want to change a class to an interface?

 1. To force sub classes to implement abstract methods.
 2. To stop having actual objects of that class.
 3. To keep having a class reference.

NOTE: Remember, we can’t retain common code inside the interface.

If you want to define potentially required methods and common code, use an abstract class.

If you just want to define a required method, use an interface.

Polymorphism

Polymorphism is the ability of an object to take on many forms.

Polymorphism in OOP occurs when a super class references a sub class object.

All Java objects are considered to be polymorphic as they share more than one IS-A relationship (at least all objects will pass the IS-A test for their own type and for the class Object).

We can access an object through a reference variable. A reference variable can be of only one type. Once declared, the type of a reference variable cannot be changed.

A reference variable can be declared as a class or interface type.

A single object can be referred to by reference variables of many different types as long as they are the same type or a super type of the object.

Method overloading

If a class has multiple methods that have same name but different parameters, this is known as method overloading.

Method overloading rules:

 1. Must have a different parameter list.
 2. May have different return types.
 3. May have different access modifiers.
 4. May throw different exceptions.
class JavaProgrammer{ public void code() { System.out.println("Coding in C++"); } public void code(String language) { System.out.println("Coding in "+language); } } public class MethodOverloader { public static void main(String[] args) { JavaProgrammer gosling = new JavaProgrammer(); gosling.code(); gosling.code("Java"); } } /* Output: Coding in C++ Coding in Java */

NOTE: Static methods can also be overloaded.

class Addition { public static int add(int a,int b) { return a+b; } public static int add(int a,int b,int c) { return a+b+c; } } public class PolyTest { public static void main(String[] args) { System.out.println(Addition.add(5, 5)); System.out.println(Addition.add(2, 4, 6)); } }

NOTE: We can overload the main() method but the Java Virtual Machine (JVM) calls the main() method that receives String arrays as arguments.

public class PolyTest { public static void main() { System.out.println("main()"); } public static void main(String args) { System.out.println("String args"); } public static void main(String[] args) { System.out.println("String[] args"); } } //Output: String[] args

Rules to follow for polymorphism

Compile time rules

 1. Compiler only knows reference type.
 2. It can only look in reference type for methods.
 3. Outputs a method signature.

Run time rules

 1. At runtime, JVM follows exact runtime type (object type) to find method.
 2. Must match compile time method signature to method in actual object’s class.

Method overriding

If a subclass has the same method as declared in the super class, this is known as method overriding.

Method overriding rules:

 1. Must have the same parameter list.
 2. Must have the same return type: although a covariant return allows us to change the return type of the overridden method.
 3. Must not have a more restrictive access modifier: may have a less restrictive access modifier.
 4. Must not throw new or broader checked exceptions: may throw narrower checked exceptions and may throw any unchecked exception.
 5. Only inherited methods may be overridden (must have IS-A relationship).

Example for method overriding:

public class Programmer { public void code() { System.out.println("Coding in C++"); } } public class JavaProgrammer extends Programmer{ public void code() { System.out.println("Coding in Java"); } } public class MethodOverridder { public static void main(String[] args) { Programmer ben = new JavaProgrammer(); ben.code(); } } /* Output: Coding in Java */

NOTE: Static methods can’t be overridden because methods are overridden at run time. Static methods are associated with classes while instance methods are associated with objects. So in Java, the main() method also can’t be overridden.

NOTE: Constructors can be overloaded but not overridden.

Object types and reference types

class Person{ void eat() { System.out.println("Person is eating"); } } class Student extends Person{ void study() { System.out.println("Student is studying"); } } public class InheritanceChecker { public static void main(String[] args) { Person alex = new Person();//New Person "is a" Person alex.eat(); Student jane = new Student();//New Student "is a" Student jane.eat(); jane.study(); Person mary = new Student();//New Student "is a" Person mary.eat(); //Student chris = new Person(); //New Person isn't a Student. } }

In Person mary = new Student(); , this object creation is perfectly fine.

mary is a Person type reference variable and new Student() will create a new Student object.

mary can’t access study() in compile time because the compiler only knows the reference type. Since there is no study() in the reference type class, it can’t access it. But in runtime mary is going to be the Student type (Runtime type/ object type).

Please review this post for more information on runtime types.

In this case, we can convince the compiler by saying “at runtime, mary will be Student type, so please allow me to call it”. How can we convince the compiler like this? This is where we use casting.

We can make mary a Student type in compile time and can call study() by casting it.

((Student)mary).study();

We’ll learn about casting next.

Object type casting

Java type casting is classified into two types:

 1. Widening casting (implicit): automatic type conversion.
 2. Narrowing casting (explicit): need explicit conversion.

In primitives, long is a larger type than int . Like in objects, the parent class is a larger type than the child class.

The reference variable only refers to an object. Casting a reference variable doesn’t change the object on the heap but it labels the same object in another way by means of instance members accessibility.

I. Widening casting

Superclass superRef = new Subclass();

II. Narrowing casting

Subclass ref = (Subclass) superRef;

We have to be careful when narrowing. When narrowing, we convince the compiler to compile without any error. If we convince it wrongly, we will get a run time error (usually ClassCastException).

In order to perform narrowing correctly, we use the instanceof operator. It checks for an IS-A relationship.

class A { public void display(){ System.out.println("Class A"); } } class B extends A{ public void display(){ System.out.println("Class B"); } } public class Test { public static void main(String[] args) { A objA = new B(); if(objA instanceof B){ ((B)objA).display(); } } } /** * Output: Class B */ 

As I already stated before, we must remember one important thing when creating an object using the new keyword: the reference type should be the same type or a super type of the object type.

Conclusion

תודה לכולם שקראתם. אני מקווה שמאמר זה עזר לך.

אני ממליץ לך לקרוא מאמרים קשורים נוספים בנושא OOP.

בדוק את סדרת המאמרים המקורית שלי בנושא Medium: עקרונות תכנות מונחים עצמים בג'אווה

אל תהסס להודיע ​​לי אם יש לך שאלות.

חלום הוא לא מה שאתה רואה בזמן השינה זה משהו שלא נותן לך לישון.

- APJ עבדול קאלאם, כנפי האש: אוטוביוגרפיה

תודה.

קידוד שמח!