אירוע Onclick של JavaScript הוסבר

onclickאירוע JavaScript מאפשר לך כמתכנת לבצע פונקציה כאשר אלמנט נלחץ.

לחצן Onclick דוגמה

Click me  function myFunction() { alert('Button was clicked!'); } 

בדוגמה הפשוטה לעיל, כאשר משתמש לוחץ על הכפתור הוא יראה התראה בדפדפן שלהם Button was clicked!.

הוספת onclick באופן דינמי

onclickניתן להוסיף את האירוע באופן פרוגרמטי לכל אלמנט באמצעות הקוד הבא בדוגמה הבאה:

click on this element.

var p = document.getElementById("foo"); // Find the paragraph element in the page p.onclick = showAlert; // Add onclick function to element function showAlert(event) { alert("onclick Event triggered!"); }

הערה

חשוב לציין כי באמצעות onclick נוכל להוסיף פונקציית מאזין אחת בלבד. אם ברצונך להוסיף עוד, פשוט השתמש ב- addEventListener (), שהיא הדרך המועדפת להוספת מאזין לאירועים.

בדוגמה שלעיל, כאשר משתמש לוחץ על paragraphהאלמנט ב- html, הוא יראה התראה onclick Event triggered.

מניעת פעולת ברירת מחדל

עם זאת, אם אנו מצרפים onclickלקישורים ( aתג HTML ), ייתכן שנרצה למנוע פעולה ברירת המחדל:

Guides  function myAlert(event) { event.preventDefault(); alert("Link was clicked but page was not open"); } 

בדוגמה לעיל מנענו התנהגות ברירת מחדל של aאלמנט (קישור פתיחה) תוך שימוש בפונקציית ההתקשרות event.preventDefault()שלנו onclick.

MDN

משאבים אחרים

jQuery .on () מצורף מטפל באירועים