הפניה לתווים מקודדים לכתובת URL של HTML

כתובת אתר היא כתובת לאתר. בדיוק כמו שכתובות דואר צריכות להיות בפורמט ספציפי כדי להבין את הדוור, כתובות ה- URL צריכות להיות בפורמט כדי להבין אותן ולהביא אתכם למיקום הנכון.

יש רק תווים מסוימים המותרים במחרוזת כתובת האתר, תווים אלפביתיים, ספרות וכמה תווים ; , / ? : @ & = + $ - _ . ! ~ * ' ( ) #שיכולים להיות בעלי משמעויות מיוחדות.

דמויות שמורות

הַצפָּנָה

צריך לקודד כל דמות שאינה תו אלפביתי, מספר או דמות שמורה שמשתמשים בה.

כתובות אתרים משתמשות במערכת התווים ASCII ("הקוד הסטנדרטי האמריקאי למחלף מידע") ולכן הקידוד חייב להיות בפורמט ASCII תקף.

ישנן פונקציות ברוב שפות האינטרנט כדי לבצע קידוד זה עבורך, למשל ב- JavaScript encodeURI()וב- PHP rawurlencode().

דוגמא:

encodeURI(Free Code Camp); // Free%20Code%20Camp